Dupla különdíjas vesfordító

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, az Europe Direct Információs Hálózat és a Szegedi
Egyetem Germán Filológiai Intézete által hirdetett „Európa Ifjú Költője” német-magyar versfordító
pályázaton Móricz Melinda 12. a osztályos tanuló két KÜLÖNDÍJ-ban részesült: egyiket Waltraud
Haas- Immer wieder, másikat Christian Futscher- Keine alternative című versének fordításáért kapta.
Idén is gratulálunk a sikeres műfordításokhoz!