KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A március 16-án bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend komoly kihívást jelentett a szülőknek, diákoknak és pedagógusainknak egyaránt. Senki nem volt egy ilyen drasztikus változásra felkészülve. Mindenkinek jelentősen ki kellett lépnie a megszokott komfortzónájából.

Köszönöm a Baksay pedagógusainak, hogy példamutató felelősséggel végezték munkájukat most is. Az egymást segítő közösség szükséges volt ahhoz, hogy a kialakított távoktatási platformot minden tanulónkra kiterjedően be tudjuk vezetni.

Köszönöm a Baksay diákjainak a felelősségteljes hozzáállását, az új helyzet számukra is új kihívást jelentett. Remélem, hogy a személyes jelenlét hiányában is komolyan fogják venni feladataikat. 

Köszönöm a szülőknek az aktivitást, türelmet, segítőkészséget, visszajelzéseket. Tudom, számukra is komoly életviteli változásokkal járt az új munkarend bevezetése. A pozitív szülői háttér nélkül a jelenlegi oktatási mód működésképtelen lenne, különösen az alsó tagozatosoknál.

A megváltozott körülmények okozta nehézségek között is igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a ránk bízott gyermekekért.

A továbbiakban is nagyon nagy szükségünk van egymás segítésére az alábbi Ige szellemének megfelelően is:

 „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

 

Üdvözlettel:

Szolnoki Attila igazgató