Pályázati felhívás tanulmányi kirándulás támogatására

A Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa pályázatot hirdet tanulmányi kirándulás támogatására.

  1. Pályázati feltételek:
  • a pályázaton az iskola minden tanulója részt vehet
  • pályázatot benyújtani az Alapítvány által rendszeresített formanyomtatványon lehet (csatolt mellékletben elérhető)
  • a pályázathoz igazolást kell csatolni a szülő(k) vagy eltartó(k) valamennyi felsorolt jövedelméről
  1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat az iskola titkárságán kell leadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ÁPRILIS 9. 12:00 ÓRA

  1. Általános tudnivalók:

Az elnyert összeg közvetlenül nem kerül kifizetésre a tanulók részére.

A támogatást csak akkor lehet igénybe venni, ha a tanuló részt vesz a kiránduláson és erről a Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.) részére számlát hoz, akár csoportosan is lehet.

Az osztályfőnökök nyújtanak majd segítséget a számla intézésében.

A pályázat lebonyolítása során az Alapítvány minden tudomására jutott személyes adatot megőriz, azokat a hatályos jogszabályoknak és a belső adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

  1. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma a soron következő ülésén bírálja el. A hiányosan kitöltött, vagy határidőn túl leadott pályázatokat a kuratórium elutasítja.

A személyes adatok védelmére tekintettel a pályázatok elbírálása zárt ülésen történik.

A kuratórium a pályázat eredményéről az érintetteket – az osztályfőnökök útján – írásban értesíti.

A pályázati eredményeket (a megítélt összeg megjelölése nélkül) az Alapítvány székhelyén (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.) függesztjük ki.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.