Pedagógusok

Név Beosztás Osztályfőnökség Tanított tantárgyak
Antal-Pir—óth Ágnes munkakšözšössŽég-vezető / als—ó tagozat 4. ‡által‡ános tan’ítónő
Baki Zolt‡ánnŽé Udvari Edina rajz Žés vizu‡ális kultœúra
Bartalos Gyšörgyi 1. ‡álltalá‡nos tan’ítónő
Bensinger ErzsŽébet nŽémet
Berta Zolt‡án 5. b testnevelŽés – tšörténelem
Bíró’ Judit igazgató—helyettes angol
Buri‡án Istv‡án 9. B fšöldrajz, tšörtéŽnelem
Cs‡áki Istv‡án fizika, matematika
Csongrádiné Hatos Márta angol, francia
Czapá‡ry Istv‡án Tibor munkakšözšössŽég-vezető / matematika 9. A matematika, testnevelŽés
Czapáryné Prohászka Csilla reform‡átus hittan, francia
DerecskeynŽé Sipos Etelka ifjœús‡ágvŽédelmi felelős 5. g magyar irodalom Žés nyelvtan
Drask—óczy Bal‡ázs 8. ‡által‡ános egyh‡ázi Žének, Žének, reform‡átus hittan
Eper J—ózsef fizika, informatika
Farag—ó Imre Gá‡bor igazgat—óhelyettes 12. C informatika
Gyenes Magdolna igazgat—óhelyettes matematika
Horv‡áth Attila J‡ános 7. g fšöldrajz, töšrtéŽnelem
Horvá‡thnŽé Kiss Hajnalka 2. általános tan’ítónő, angol
Horv‡áth Zoltá‡nnŽé munkakšözšössŽég-vezető / angol 11. A angol
Hunti Erzsébet Hortenzia biológia, kémia
Jánosi Teréz 5. a magyar irodalom Žés nyelvtan
Káldi Tünde német
Kelemenné Kalászi Zsuzsanna matematika
Kerner Erzsébet matematika
KesiknŽé Horogszegi M‡árta nŽémet
Kir‡ály Dó—ra katolikus hittan
Kiss Attil‡ánŽé munkakšözšössŽég-vezető / re‡ál 12. A fizika, kŽémia
Kov‡ács L’ívia 12. B angol
Kovácsné Tóth Szilvia 3. általános tanítónő
Lip—óth Ildik—ó 6. a angol
Dr. Mih—óknŽé Vass Ildikó— 6. gimnázium nŽémet, magyar nyelv Žés irodalom
NagynéŽ Dœúl Gyšöngyi 10. A fizika, matematika
P‡álink—ó G‡ábor munkakšözšösséŽg-vezető / testnevelŽés testnevelŽés
SŽértő R—óbert testnevelŽés
Siroki Dávid matematika, fizika
SomogyinŽé Beregsz‡ászi D—óra 2. ‡által‡ános tan’t—nónő
Szab—ó Zolt‡ánnŽé testnevelŽés
Szab—ónŽé S—óbujt—ó Julianna katolikus hittan
Szarka Szilvia biol—gia, termŽészetismeret
SzŽécsŽényi Zsuzsanna DÖK patron‡áló— tan‡ár 7. általános angol, magyar nyelv Žés irodalom
Szécsi Eliza informatika, technika
Szigeti Csaba matematika, testnevelŽés
Szigeti Judit 6. b töšrtŽénelem
Szil‡ágyi OlivŽér 11. C magyar irodalom Žés nyelvtan
Szolnoki Attila igazgat—ó fšöldrajz, testnevelŽés
Szolnoki Attil‡náné kšönyvt‡áros tan’ító tan’ít—ónő
Szombati Edit 11. B matematika, fizika
Szőke ImréŽnéŽ Baró—csi Judit Ildik—ó intŽézeti lelkip‡ásztor, munkaköšzöšssŽég-vezető / reform‡átus hittan reform‡átus hittan
SzűcsnŽé Kov‡ács Zita 1. á‡ltal‡ános tan’ítónő
Takács István testnevelés
Takácsné Nagy Anikó munkaköšzöšssŽég-vezető / humán 10. B magyar irodalom Žés nyelvtan
Vass G‡ábornŽé katolikus hittan
Vida Istv‡ánnŽé munkaköšzöšssŽég-vezető / nŽémet – francia 8. gimn‡ázium magyar irodalom Žés nyelvtan, nŽémet