Pedagógusok

Pedagógusok

NŽévBeoszt‡ásOszt‡ályfőnšöksŽégTan’ított tant‡árgyak
Antal-Pir—óth ÁgnesmunkakšözšössŽég-vezető / als—ó tagozat4. ‡által‡ánostan’ítónő
Baki Zolt‡ánnŽé Udvari Edinarajz Žés vizu‡ális kultœúra
Bal‡ázs Krisztinatan’ítónő
Bartalos Gyšörgyi1. ‡álltalá‡nostan’ítónő
Bensinger ErzsŽébet11. BnŽémet
Berta Zolt‡ántestnevelŽés - tšörténelem
Bíró’r— Juditigazgató—helyettesangol
Buri‡án Istv‡án7. ‡általá‡nosfšöldrajz, tšörtéŽnelem
Cs‡áki Istv‡nigazgató—helyettesfizika, matematika
Czapá‡ry Istv‡án Tibor7. gimn‡áziummatematika, testnevelŽés
DerecskeynŽé Sipos Etelkaifjœús‡ágvŽédelmi felelős11. Amagyar irodalom Žés nyelvtan
Drask—óczy Bal‡ázs6. ‡által‡ánosegyh‡zi Žének, Žének, reform‡átus hittan
DobosnŽé NŽémeth Juditreform‡átus hittan, magyar nyelv Žés irodalom
Eper J—ózseffizika, informatika
Farag—ó Imre Gá‡bor10. Cinformatika
Gyenes Magdolnaigazgat—óhelyettesmatematika
Horv‡áth Attila J‡ánosmunkakšözöšsséŽg-vezető / töšrtŽénelem12. Cfšöldrajz, töšrtéŽnelem
Horv‡thnŽé Kiss Hajnalkatan’ítónő, angol
Horv‡áth Zoltá‡nnŽémunkakšözšössŽég-vezető / angol9. Aangol
KelemennéŽ Kal‡szi ZsuzsannamunkakšözšössŽég-vezető / matematika- informatikafizika, matematika
KesiknŽé Horogszegi M‡ártanŽémet
Kir‡ály Dó—rakatolikus hittan
Kiss Attil‡ánŽé10. Afizika, kŽémia
K—ósa CsillamunkaköšzšössŽég-vezető / magyar nyelv Žés irodalom9. Bmagyar irodalom Žés nyelvtan, francia
Kov‡ács L’ívia10. Bangol
Lip—óth Ildik—óangol
MŽész‡áros M—ónika CsillamunkakšözšössŽég-vezető / re‡ál5. gimn‡áziumbiol—gia, termŽészetismeret, kŽémia
Dr. Mih—óknŽé Vass Ildikó—nŽémet, magyar nyelv Žés irodalom
NagynéŽ Dœúl Gyšöngyi8. gimn‡áziumfizika, matematika
P‡álink—ó G‡ábormunkakšözšösséŽg-vezető / testnevelŽéstestnevelŽés
PintŽér Gyulareform‡átus hittan
SŽértő R—óberttestnevelŽés
SomogyinŽé Beregsz‡ászi D—óra2. ‡által‡ánostan’t—nónő
Szab—ó Zolt‡ánnŽétestnevelŽés
Szab—ónŽé S—óbujt—ó Juliannakatolikus hittan
Szarka Szilviabiol—gia, termŽészetismeret
SzŽécsŽényi ZsuzsannaDօK patron‡áló— tan‡árangol, magyar nyelv Žés irodalom
Szigeti Csaba8. ‡által‡ánosmatematika, testnevelŽés
Szigeti Judit12. AtöšrtŽénelem
Szil‡ágyi OlivŽér9. Cmagyar irodalom Žés nyelvtan
Szolnoki Attilaigazgat—ófšöldrajz, testnevelŽés
Szolnoki Attil‡nánékšönyvt‡áros tan’ítótan’ít—ónő
Szombati Editmatematika, fizika
Szőke Ƀvatan’ítónő
Szőke ImréŽnéŽ Baró—csi Judit Ildik—óintŽézeti lelkip‡ásztor, munkaköšzöšssŽég-vezető / reform‡átus hittanreform‡átus hittan
SzűcsnŽé Kov‡ács Zita3. á‡ltal‡ánostan’ítónő
Tšöršök L‡ászl—ó5. á‡ltal‡ánosdr‡áma éŽs tá‡nc, magyar irodalom Žés nyelvtan
Varga Istv‡ánnŽé12. Bfizika, informatika, matematika
Vass G‡ábornŽékatolikus hittan
Vida Istv‡ánnŽémunkaköšzöšssŽég-vezető / nŽémet - francia6. gimn‡áziummagyar irodalom Žés nyelvtan, nŽémet