Véleménynyilvánítás

A napokban napvilágot látott egyházi iskolák tanárainak magánemberként tett állásfoglalásával kapcsolatban intézményi és fenntartói szinten az alábbi véleményünket látjuk fontosnak kijelenteni:

  1. Szükség van az ifjúság magas színvonalú, keresztyén és nemzeti szellemű nevelésére. A szakmaiság nem ölthet napi politikai színezetet.  Minden megengedett eszközzel küzdeni kell nemzetünk megmaradásáért és fejlődéséért.
  2. Szükség van a nevelési-oktatási tevékenység feltételrendszerének fejlesztésére, színvonalának emelésére, a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésére.
  3. Szükség van a tények világos látására: az egyházi iskolák gazdálkodása kiemelkedően költséghatékony. Amikor ezt az állam is értékeli és állami feladatokat ad át, azt jó lelkiismerettel teheti.
  4. Az utóbbi évtizedben intézményeink finanszírozása kiszámítható és korrekt lett. Az utóbbi években páratlan infrastruktúrális fejlesztések történtek, amiért láthatóan hálásak az intézmény munkatársai, tanulói és azok szülei. Az egyenlő elbírálásnak és finanszírozásnak köszönhetően a fenntartás biztos alapokra helyeződött.