Elkészült az ebédlőnk

Nagy örömünkre a mai napon (2020. november 16.) végre birtokba vehették diákjaink a felújított, kibővített ebédlőnket.

Sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ünnepélyesen nyissuk meg, de ettől ugyanúgy hálásak vagyunk érte.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi türelmét, segítségét, amit az ebédeltetés ideiglenes lebonyolítása során nyújtott.

Köszönjük:

  • a kollégák segítségét a kísérésben, ebédeltetésben
  • Mészáros Péternek, hogy lehetővé tette az ebédeltetést a Kisbojtár Vendéglőben
  • fenntartónknak, a Kunszentmiklósi Református Egyházközségnek, hogy a gyülekezeti házban egy termet a rendelkezésünkre bocsátottak, valamint azt, hogy az átalakítás folyamatát végig kezükben tartották
  • a technikai alkalmazottaknak és koordinálójuknak, Schuszter Gábornénak a ki- és bepakolást, a gyors berendezést, az előkészületeket, az átmeneti időszakban a szokatlan helyen való ebédeltetést, valamint a gyermekek kísérésében nyújtott segítséget
  • iskolatitkárunknak, Szabados Istvánnénak a folyamatos adatrögzítést és adatszolgáltatást az ebédeltetés gördülékeny lebonyolításához
  • diákjainknak, hogy fegyelmezetten tűrték az ebédelni vonulás nehézségeit
  • külön köszönjük Czégány Antal felajánlását, aki az esős, rossz időkben egy 50 fős buszt rendelkezésünkre bocsátott térítésmentesen, hogy az ebédelő diákjaink ne ázzanak-fázzanak.

A türelem terméséről beszéljenek helyettem a ma készült lépek.

Melléklet