Új belépési szabályok

Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata[1] alapján 

2021. december 1-től az alábbi belépési szabályok kerülnek bevezetésre iskolánkban

A. Az iskola területére – beleértve annak udvarát is – kizárólag a következő személyek léphetnek be:

 1. iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulók,
 2. az itt foglalkoztatott személyek, akik munkaviszonyban, jogviszonyban állnak az iskolával és annak fenntartójával, illetve a katolikus hitoktatók, valamint az iskolai büfés,
 3. más intézmények tanulói abban az esetben, ha az iskolánkban megtartott foglalkozásokra, versenyekre, rendezvényekre érkeznek, 
 4. 3. pontban felsorolt tanulókat kísérő pedagógusok 
 5. a karbantartási, javítási, szállítási munkát végzők (eseti igazgatói, illetve fenntartói engedéllyel), 
 6. érvényes szerződéssel rendelkező bérlők,
 7. a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők (pl. szakmai, vagy hatósági ellenőrzést végzők), 
 8. azok a szülők, akik olyan ügyben járnak el, amit csak személyesen lehet elintézni, és előzetesen igazgatói engedélyt kaptak a belépésre.

Az A. 4 – 8. pontokban felsorolt személyek közül kizárólag azok jöhetnek be az iskola területére, akik rendelkeznek védettségi igazolással, és azt a személyi igazolványukkal együtt a főépület portáján bemutatják. Védettségi igazolásként a 29/ 2021. (XI. 19.) EMMI határozatban felsorolt dokumentumok fogadhatók el.

B. A tanulót az iskolába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személyre az A. pontban megfogalmazott kötelezettség nem vonatkozik, de csak a kijelölt pontig léphet be.

C. Az A. pont értelmében nap közben a belépés az iskola területére a főépület portáján keresztül történhet

Kivétel

 • A reggeli napkezdés előtt (7:30 előtt),
 • illetve az alsó tagozat tanítási napjának befejezésekor (15:50 után) az ebédlő felőli kapun is be lehet lépni a C épület kijelölt pontjáig 

kijelölt pontok

 • a főépület portája előtti szélfogó rész
 • a C épület ebédlő felőli nagykapu felé eső sarka

D. A fenti szabályozás a délutáni foglalkozásokra, edzésekre is vonatkozik

*a rendkívüli helyzet miatt kialakított szabályok a Házirendünk előírásait egészítik ki vagy írják felül.

Kunszentmiklós, 2021. 11. 29.

Szolnoki Attila igazgató


[1] https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/29_2021_emmi_hatarozat.pdf