Baksays diákok a Felvidéken

HAT-KP-1-2021/1-000871 

HAT-KP-1-2021/1-000985 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul program keretében iskolánk hetedik évfolyamáról az általános iskolai és a gimnáziumi osztályunk is sikeres pályázatot nyújtott be. Mindkét sikeres pályázat egyaránt a Felvidéket célozta meg.

Az osztályok 2022. május 18-22. között utaztak ki, hogy a táj szépsége mellett elszakadt országrészünk történelmi jelentőségét is alaposabban megismerhessék.

Sűrű és egyben érdekes programban vehettek részt a diákok és az őket kísérő pedagógusok. Az első napon Fülek várának megtekintése után Rozsnyón töltöttek el egy kis időt a helyi bányászati múzeumban, majd egy rövid túra során felkapaszkodtak a Kálvária-dombra, ahonnan a Sajó-völgy panorámáját csodálhatták meg.

7.A
7.G

Berzétei szállásuk elfoglalása előtt felsétáltak Krasznahorka várához. A rövid séta közben megtekintették a vár alatti erdőben elhelyezett Andrássy emléktáblát. Este a szálláson a gimnáziumi osztályunk tanulói kézműves foglalkozáson vehettek részt, általános iskolai tanulóink pedig íjászkodásban mérték össze tudásukat.

A második napon Kassa felé vették az irányt, ahol felkeresték Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói házának pontos másolatát és megkoszorúzták az udvaron látható szobrát. Ezek után a kassai dóm kriptájában himnuszunk eléneklésével megemlékeztek a nagyságos fejedelemről, valamint édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról és gróf Bercsényi Miklósról. A bensőséges pillanatok után egy rövid szabadidőt kaptak, hogy erőt tudjanak gyűjteni a nap további részéhez. Buszra szállva Sáros várát vették be a kalandra éhes fiatalok. A várhoz egy rövid gyalogtúra vezetett. A hegytetőre érve mindenki megpihent, voltak azonban olyanok, akik nem elégedtek meg ennyivel és meg szerették volna hódítani a vártornyot is. Helyi idegenvezetőjükkel egy rövid történelmi túrát téve felkaptattak a torony tetejére, ahonnan egészen a Zempléni hegységig el lehetett látni. A fárasztó túra végeztével visszatértek a buszhoz és egyúttal a szállásra is.

Harmadik napon a délelőttöt a Szádelői-völgy bebarangolásával kezdték, ami egy könnyed 11 km-es séta volt az erdő árnyékában. Az előző naphoz hasonlóan volt néhány bátor jelentkező, akik felkapaszkodtak az egyik kilátó sziklára, hogy gyönyörködhessenek az eléjük táruló látványban. A túra után megtekintették Betléren az Andrássy mauzóleumot és egyúttal meg is koszorúzták Andrássy Franciska és Dénes sírját. A nap ezzel még nem fejeződött be: Csucsomra látogattak, ahol megtekintették és néhányan ki is próbálták, hogy milyen volt régen a bányászélet. A szállásra visszatérve ezen a napon a gimnáziumi osztályunk diákjai ismerkedtek meg az íjászkodással. Általános iskolai osztályunk pedig kézműves foglalkozáson vett részt, majd ezután vendéglátójuk Mudi Róbert nagytiszteletű úr mutatta be a berzétei református gyülekezet életét, valamint a középkori erődített vártemplomot. 

Negyedik napjukon Késmárkon megtekintették az UNESCO Világörökség részét képző fatemplomot, majd az evangélikus templomban megkoszorúzták gróf Thököly Imre szarkofágját és elszavalták a szózatot. A koszorúzás után elsétáltak a főtérre, ahol néhányan megismerkedtek a szégyenketreccel, majd a jó időben fagyizással töltöttek el egy kis időt. A rövidre szabott szabadidő után a vár felé vették az irányt, ahol megkoszorúzták Thököly Imre gróf ezévben leleplezett lovasszobrát. A vár udvarán egy rövid történelmi kitekintésben volt részük mielőtt buszra szállva Lőcse felé vették az irányt. Lőcsén egy rövid séta után a városkaputól megtekintették a régi városházát és termeit végigjárva megismerhették történetét. A város után a Mária-hegyre kapaszkodtak fel, ahol a Mária templom tövében található réten elcsendesedve gyönyörködhettek a Szepesség lenyűgöző panorámájában. A nap utolsó programja a márkusfalvi Máriássy kastély meglátogatása volt, ahol megtekintették a nyári-lak gyönyörű freskói alatt az egyedülálló billentyűs hangszerkiállítást, valamint a kastélyt és a benne található kiállítást. A kiállítások után felsétáltak a falu felett magasodó vár romjaihoz.

Az utolsó napon a szállást elhagyva a Szilicei fennsíkon egy rövid erdei séta során felkeresték a szilicei jégbarlangot, majd Rimaszombatra utaztak, ahol először megtekintették Ferenczy István szobrászművész sírhelyét, majd a református templomban a város és a gyülekezet rövid történetét hallgathatták meg. A templomi látogatásukat iskolánk himnuszának eléneklésével zárták. Kirándulásuk záró mozzanata a Gömöri múzeum felkeresése volt, ahol megtekintették a Gömörség történetét bemutató tárlatokat.

Diákjaink a Határtalanul program keretén belül kissé fáradtan, de élményekkel telve tértek haza az ötnapos Felvidéken eltöltött kirándulásról.

Fotóalbum a kirándulásról

Faragó Imre Gábor
igazgatóhelyettes, projektvezető