Elhunyt Balogh Sándor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. december 1-jén hajnalban elhunyt iskolánk volt tanára Balogh Sándor 93 éves korában. Temetése 2022. december 15-én, 14 órakor lesz a kunszentmiklósi Alszegi temetőben református szertartással.

Balogh Sándor (1929-2022)

1929. február 7-én született Kunszentmiklóson. Szegény és nehéz sorsú családban töltötte gyermekkorát és fiatal éveit. Az általános iskolai és a gimnáziumi tanulmányait is helyben végezte. 1947-ben érettségizett, és kiváló tanárai hatására a pedagógusi pályát választotta. A Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar-angol szakra iratkozott be, de ez a szakpár – az akkori politikai döntés következtében – ősszel már nem indult be, mivel valamennyi nyugati nyelvszakos képzés megszűnt. Így ott 1951-ben magyar- történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerezett. Később – munka mellett levelező tagozaton – a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán német-angol szakon diplomázott.

Kezdetben a szülőhelyén általános iskolai, majd gimnáziumi tanárként oktatta és nevelte a fiatalok sokaságát. 1969-ben külföldre került. Először rövid időt töltött Dániában és Svédországban. A dán gimnazistákat angol és német nyelvre oktatta, illetve a svéd Lundban a magyar nyelv tanítására kapottmegbíz á s t. Kés őbb s ikeres en megpá lyá z ott Ba den -Württembergben (Német Sz övets égi Köztársaságban) egy nyelvtanári állást, ahol nyugdíjazásig dolgozott.

1991-ben települt haza, s nyaranta többnyire Erdélyben, az anyai ág leszármazottai közelében tett hosszabb látogatásokat, a téli időszakot pedig budai lakásában töltötte. A megtakarított pénzéből a rászorulókat, főként az elesett és segítséget igénylő gyermekeket támogatta. A karitatív tevékenységételismerték: a székelyföldi Dálnok község (Dózsa György szülőhelye) számára díszpolgári címet adományozott, továbbá itthon a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.

Balogh Sándor mindvégig hűségesen kötődött szülőföldjéhez, aktívan közreműködött az öregdiák társaságunk munkájában, anyagilag jelentősen támogatta azt. Két hónappal ezelőtt örömmel vett részt – egykori osztálytársai társaságában – a 75-dik érettségi találkozójuk központi ünnepségén.