Iskolai könyvtár

Könyvtárunk muzeális állománya A törvény szerinti muzeális dokumentumok száma 1700, s szinte ugyanannyi, amit iskolatörténeti jelentősége s kora alapján idesorolunk. Így ez a különgyűjtemény 3400 kötetet jelent. A gimnázium könyvtáráról az első feljegyzés 1764-ben történt, s eszerint 76 darab könyvünk volt akkor. Csak a mennyiségről tudunk; arról, hogy ezek mely könyvek voltak, sajnos nincs információnk. A lassú gyarapodásban nagy változás következett be 1830-ben. Szalay István – aki gimnáziumunk diákja volt – 829 kötetből álló gyűjteményét volt iskolájára hagyta. Ez az adomány az akkor itt lévő könyveknek majdnem háromszorosa volt, ezért szoktuk Szalay Istvánt a könyvtár megalapítójaként említeni. Ezzel az értékes gyűjteménnyel 2 könyvszekrényt is kaptunk, ami már nincs meg, de a családi címere fennmaradt. Az átadott könyvek kézírásos katalógusa is megtalálható gyűjteményünkben, s a könyvek jelentős része is. 100 évvel ezelőtt Pátkay Imre elkészítette a könyvtár katalógusát. Akkor is ebben az épületben voltak a könyvek, de szűkös körülmények között. Az új gimnázium felépülése után természetesen a könyvtár is ott kapott helyt. Az évek múlásával egyre zsúfoltabb lett a könyvtár. 2003-ban költözött vissza az „öreggimnáziumba”, s a még meglévő muzeális könyvek szép környezetbe kerültek. Gyűjteményünk legrégibb darabja 1505-ből való. Még 30 un. antikvánk – azaz 16. századi könyvünk van. Ezeknek a könyveknek a zöme latin nyelvű. A magyar nyelvű könyvek közül a legrégebbi 1653-ban jelent meg. Néhány kézírásos mű is fellelhető a gyűjteményben, mint például a két kötetes Protestáns iskoladrámák. A könyveknek elsősorban a tartalma a fontos. De a régi könyvek nemcsak szellemi termékek lehetnek, változatos kötésük szépsége is figyelemre méltó. A régi könyvek sok gondoskodást igényelnek. Sokat kellett restauráltatni közülük. Ezt szinte mindig a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert pénzösszeg segítségével tudtuk megtenni. Az önrészt pedig a könyvtárt támogató Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre