Pedagógusok

NÉVBEOSZTÁSOSZTÁLYFŐNÖKSÉGTANÍTOTT TANTÁRGYAK
Antal-Piróth Ágnesmunkaközösség-vezető / alsó tagozat3. általánostanítónő
Baki Zoltánné Udvari Edina5. általánosrajz és vizuális kultúra, református hittan
Balázs Margit Juliannatanítónő
Bartalos Györgyi1. álltalánostanítónő
Bensinger Erzsébetnémet
Berta Zoltán6. Btestnevelés, történelem
Bíró Juditigazgatóhelyettesangol
Burián István12. Bföldrajz, történelem
Czapáry István Tibormunkaközösség -vezető / matematika12. Amatematika
Czapáryné Prohászka Csillafrancia nyelv, református hittan
Csongrádiné Hatos Mártaangol, francia
Derecskeyné Sipos Etelkaifjúságvédelmi felelős8. gmagyar irodalom és nyelvtan
Draskóczy Balázs6. gegyházi ének, ének, református hittan
Eper Józseffizika, informatika
Faragó Imre Gáborigazgatóhelyettesinformatika
Fábián Karolamagyar irodalom és nyelvtan, történelem
Gyenes Magdolnaigazgatóhelyettesmatematika
Gyökeres Dóramatematika
Horogné Básti Dóratestnevelés
Horváth Attila János10. Aföldrajz, történelem
Horváthné Kiss Hajnalkatanítónő
Horváthné Nagy Anikómatematika
Hunti Erzsébet Hortenziabiológia, kémia
Jánosi Terézia8. Amagyar irodalom és nyelvtan
Káldi Tündenémet nyelv
Kerner Erzsébetfizika, matematika
Kesikné Horogszegi Márta11. Bnémet
Király Dórakatolikus hittan
Kiss Attilánéfizika, kémia
Kiss Tamásreformátus hittan
Kovács Líviamunkaközösség -vezető / angol11. Aangol
Lipóth Ildikó9. Cangol
Dr. Mihókné Vass Ildikó5. gnémet, magyar nyelv és irodalom
Nagy Gézabiológia
Nagyné Dúl Gyöngyifizika, matematika
Pálinkó Gábormunkaközösség-vezető / testneveléstestnevelés
Pappné Szűcs Mónika2. általánostanító
Pintér Gyulareformátus hittan
Sértő Róberttestnevelés
Siroki Dávidmunkaközösség vezető / reálmatematika, fizika
Sóbujtó Klára4. általánostanítónő, testnevelés
Somogyiné Beregszászi Dóra1. általánostanítónő
Szabóné Sóbujtó Juliannakatolikus hittan
Szarka Szilvia7. Abiolgia, természetismeret
Szécsényi ZsuzsannaDÖK patronáló tanárangol, magyar nyelv és irodalom
Szécsi Eliza8. Binformatika
Szigeti Csaba11. Cmatematika
Szigeti Judit9. Btörténelem
Szilágyi Enikő Csilla6. Aangol nyelv
Szilágyi Olivér10. Bmagyar irodalom és nyelvtan
Szolnoki Attilaigazgatóföldrajz, testnevelés
Szolnoki Attilánékönyvtárostanárkönyvtároshasználat
Szőke Imréné Barócsi Judit Ildikóintézeti lelkipásztor, munkaközösség-vezető / református hittanreformátus hittan
Szűcsné Kovács Zita2. általánostanítónő
Takács Istvántestnevelés
Takácsné Nagy Anikómunkaközösség-vezető / humán9. Amagyar irodalom és nyelvtan
Tóth Szilvia4. általánostanító
Turiné Selyem Veronikaangol nyelv
Varga Fannireformátus hittan
Vass Gábornékatolikus hittan
Vida Istvánnémunkaközösség-vezető / német - francia7. gmagyar irodalom és nyelvtan, német