Pedagógusok

NÉVBEOSZTÁSOSZTÁLYFŐNÖKSÉGTANÍTOTT TANTÁRGYAK
Antal-Piróth Ágnesmunkaközösség-vezető / alsó tagozat2. általánostanítónő
Baki Zoltánné Udvari Edinarajz és vizuális kultúra, református hittan
Balázs Margit Juliannatanítónő
Bartalos Györgyi4. álltalánostanítónő
Bensinger Erzsébetnémet
Berta Zoltán5. Btestnevelés, történelem
Bíró Juditigazgatóhelyettesangol
Burián István11. Bföldrajz, történelem
Czapáry István Tibormunkaközösség -vezető / matematika11. Amatematika
Czapáryné Prohászka Csillafrancia nyelv, református hittan
Csongrádiné Hatos Mártaangol, francia, történelem
Derecskeyné Sipos Etelkaifjúságvédelmi felelős7. gmagyar irodalom és nyelvtan
Draskóczy Balázs5. gegyházi ének, ének, református hittan
Eper Józseffizika, informatika
Faragó Imre Gáborigazgatóhelyettesinformatika
Fábián Karolamagyar irodalom és nyelvtan, történelem
Gyenes Magdolnaigazgatóhelyettesmatematika
Horogné Básti Dóratestnevelés
Horváth Attila János9. Aföldrajz, történelem
Horváthné Kiss Hajnalkatanítónő
Hunti Erzsébet Hortenziabiológia, kémia
Jánosi Terézia7. Amagyar irodalom és nyelvtan
Káldi Tündenémet nyelv
Kerner Erzsébetfizika, matematika
Kesikné Horogszegi Márta10. Bnémet
Király Dórakatolikus hittan
Kiss Attilánéfizika, kémia
Kovács Líviamunkaközösség -vezető / angol10. Aangol
Lipóth Ildikó8. Aangol
Dr. Mihókné Vass Ildikó8. gnémet, magyar nyelv és irodalom
Nagy Erzsébetmatematika
Nagyné Dúl Gyöngyi12. Afizika, matematika
Pálinkó Gábormunkaközösség-vezető / testneveléstestnevelés
Pappné Szűcs Mónika1. általánostanító
Sértő Róberttestnevelés
Siroki Dávidmunkaközösség vezető / reálmatematika, fizika
Sóbujtó Klára3. általánostanítónő, testnevelés
Somogyiné Beregszászi Dóra4. általánostanítónő
Szabóné Sóbujtó Juliannakatolikus hittan
Szarka Szilvia6. Abiolgia, természetismeret
Szécsényi ZsuzsannaDÖK patronáló tanárangol, magyar nyelv és irodalom
Szécsi Eliza7. Binformatika
Szigeti Csaba10. Cmatematika
Szigeti Judit8. Btörténelem
Szilágyi Enikő Csilla5. Aangol nyelv
Szilágyi Olivér9. Bmagyar irodalom és nyelvtan
Szolnoki Attilaigazgatóföldrajz, testnevelés
Szolnoki Attilánékönyvtárostanárkönyvtároshasználat
Szőke Imréné Barócsi Judit Ildikóintézeti lelkipásztor, munkaközösség-vezető / református hittanreformátus hittan
Szűcsné Kovács Zita1. általánostanítónő
Takács Istvántestnevelés
Takácsné Nagy Anikómunkaközösség-vezető / humán12. Bmagyar irodalom és nyelvtan
Tóth Szilvia3. általánostanító
Turiné Selyem Veronikaangol nyelv
Vass Gábornékatolikus hittan
Vida Istvánnémunkaközösség-vezető / német - francia5. gmagyar irodalom és nyelvtan, német